Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Living moments in family meetings

A process study in the family business context

av Jenny Helin

Titel: Living moments in family meetings – A process study in the family business context
Författare: Helin, Jenny
År: 2011
Lärosäte: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu