Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

How do Small Firms Manage their Political Environment?

A Network Perspective

av Firouze Pourmand

Titel: How do Small Firms Manage their Political Environment? A Network Perspective
Författare: Pourmand, Firouze
År: 2011
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu