Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Private equity fund investing

Investment strategies, entry order and performance

av Anna Söderblom

Titel: Private equity fund investing – Investment strategies, entry order and performance
Författare: Söderblom, Anna
År: 2011
Lärosäte: Handelshögskolan i Stockholm

Mest lästa artiklar nu