Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Utanförskap på entreprenad

Diskurser om sociala företag i Sverige

av Ulrika Levander

Titel: Utanförskap på entreprenad – Diskurser om sociala företag i Sverige
Författare: Levander, Ulrika
År: 2011
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu