Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurs and Small-Scale Enterprises

Self Reported Health, Work Conditions, Work Environment Management and Occupational Health Services

av Kristina Gunnarsson

Titel: Entrepreneurs and Small-Scale Enterprises – Self Reported Health, Work Conditions, Work Environment Management and Occupational Health Services
Författare: Gunnarsson, Kristina
År: 2010
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu