Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxtillväxt

En penroseisk syn på regional tillväxt

av Peter Selegård

Titel: Tillväxtbilder, regionala intentioner samt entreprenörers orsaksförklaringar av tillväxtillväxt – En penroseisk syn på regional tillväxt
Författare: Selegård, Peter
År: 2011
Lärosäte: Mälardalens högskola

Mest lästa artiklar nu