Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurial Competence Developement: Triggers, Processes & Consequences

av Magdalena Markowska

Titel: Entrepreneurial Competence Developement: Triggers, Processes & Consequences
Författare: Markowska, Magdalena
År: 2011
Lärosäte: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu