Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Change in the Pharmaceutical Industry

av Thomas Hedner

Titel: Change in the Pharmaceutical Industry
Författare: Hedner, Thomas
År: 2012
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu