Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Drug research and development

Case scenarios, developmental process, risks and benefits

av Ivor Cowlrick

Titel: Drug research and development – Case scenarios, developmental process, risks and benefits
Författare: Cowlrick, Ivor
År: 2011
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu