Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Capabilities for Frequent Innovation

av Thomas Biedenbach

Titel: Capabilities for Frequent Innovation
Författare: Biedenbach, Thomas
År: 2011
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu