Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Kreativa individers bostadsområden och arbetstillfällen

Belysta mot bakgrund av näringslivets omvandling och förändringar i bebyggelsestrukturen i Göteborg

av Jonathan Borggren

Titel: Kreativa individers bostadsområden och arbetstillfällen – Belysta mot bakgrund av näringslivets omvandling och förändringar i bebyggelsestrukturen i Göteborg
Författare: Borggren, Jonathan
År: 2011
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu