Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Organizational Innovations

A conceptualization of how they are created, diffused and sustained

av Annika Steiber

Titel: Organizational Innovations – A conceptualization of how they are created, diffused and sustained
Författare: Steiber, Annika
År: 2012
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu