Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Den regionala utvecklingens logik i policy och praktik

En fallstudie av den regionalpolitiska interventionen resurscentra för kvinnor

av Lina Stenmark

Titel: Den regionala utvecklingens logik i policy och praktik – En fallstudie av den regionalpolitiska interventionen resurscentra för kvinnor
Författare: Stenmark, Lina
År: 2012
Lärosäte: Mälardalens högskola

Mest lästa artiklar nu