Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

In the Middle

On Sourcing from China and the Role of the Intermediary

av Jenny Balkow

Titel: In the Middle – On Sourcing from China and the Role of the Intermediary
Författare: Balkow, Jenny
År: 2012
Lärosäte: Högskolan i Borås

Mest lästa artiklar nu