Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Internationalization processes of small and medium-sized enterprises

Entering and taking off from emerging markets

av Susanne Sandberg

Titel: Internationalization processes of small and medium-sized enterprises – Entering and taking off from emerging markets
Författare: Sandberg, Susanne
År: 2012
Lärosäte: Linnéuniversitetet

Mest lästa artiklar nu