Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

China's Creation of Biopharmaceutical Drugs

Combining Political Steering, Military Research and Transnational Networking

av Åsa Linné

Titel: China's Creation of Biopharmaceutical Drugs – Combining Political Steering, Military Research and Transnational Networking
Författare: Linné, Åsa
År: 2012
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu