Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Effect of Guanxi on the Foreign Market Entry Process into China

The Swedish Case

av Tao Yang

Titel: The Effect of Guanxi on the Foreign Market Entry Process into China – The Swedish Case
Författare: Yang, Tao
År: 2010
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu