Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Wireless Multi-Sensor Feedback Systems for Sports Performance Monitoring

av Dennis Sturm

Titel: Wireless Multi-Sensor Feedback Systems for Sports Performance Monitoring
Författare: Sturm, Dennis
År: 2012
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu