Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Born Globals

Rapid International Growth in New Ventures

av Ingemar Wictor

Titel: Born Globals – Rapid International Growth in New Ventures
Författare: Wictor, Ingemar
År: 2012
Lärosäte: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu