Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Firm internationalization and born global firms

On the causes and consequences of export market entry

av Torbjörn Halldin

Titel: Firm internationalization and born global firms – On the causes and consequences of export market entry
Författare: Halldin, Torbjörn
År: 2012
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu