Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The organization of R&D

Sourcing Strategy, Financing and Relation Trade

av Karin Bergman

Titel: The organization of R&D – Sourcing Strategy, Financing and Relation Trade
Författare: Bergman, Karin
År: 2012
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu