Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Social Capital and Regional Innovation Systems

Bringing approaches and broadening understanding of knowledge sharing innovation

av Ingrid Helene Garmann Johnsen

Titel: Social Capital and Regional Innovation Systems – Bringing approaches and broadening understanding of knowledge sharing innovation
Författare: Garmann Johnsen, Ingrid Helene
År: 2012
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu