Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Dynamic Investment Models, Employment Generation and Productivity

Evidence from Swedish Data

av Yoshihiro Sato

Titel: Dynamic Investment Models, Employment Generation and Productivity – Evidence from Swedish Data
Författare: Sato, Yoshihiro
År: 2012
Lärosäte: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu