Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Corporate governance and entrepreneurship at the organisational level in frame of property rights

av Elin Smith

Titel: Corporate governance and entrepreneurship at the organisational level in frame of property rights
Författare: Smith, Elin
År: 2012
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu