Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The Balancing Act

Cooperating with Competitors

av Marlene Johansson

Titel: The Balancing Act – Cooperating with Competitors
Författare: Johansson, Marlene
År: 2012
Lärosäte: Handelshögskolan vid Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu