Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer.

Vita Bandet 1900-1930

av Åsa Bengtsson

Titel: Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer. – Vita Bandet 1900-1930
Författare: Bengtsson, Åsa
År: 2012
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu