Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation and Intellectual Property

Strategic IP Management and Economics of Technology

av Marcus Holgersson

Titel: Innovation and Intellectual Property – Strategic IP Management and Economics of Technology
Författare: Holgersson, Marcus
År: 2013
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu