Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Magegen är krattad

Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter

av Lena Forsberg

Titel: Magegen är krattad – Om flickors och kvinnors företagsamhet i hästrelaterade verksamheter
Författare: Forsberg, Lena
År: 2013
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu