Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The changing geography of innovation

Chinese and Indian regions and the global flows of innovation

av Monica Plechero

Titel: The changing geography of innovation – Chinese and Indian regions and the global flows of innovation
Författare: Plechero, Monica
År: 2012
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu