Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entreprenörskap som kommunikativ handling

skapande av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer

av Erik Rosell

Titel: Entreprenörskap som kommunikativ handling – skapande av interaktion, uppmärksamhet och manifestationer
Författare: Rosell, Erik
År: 2013
Lärosäte: Linnéuniversitetet

Mest lästa artiklar nu