Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Essays on University Efficiency Analysis and Entrepreneurship among University Graduates

av Zara Daghbashyan

Titel: Essays on University Efficiency Analysis and Entrepreneurship among University Graduates
Författare: Daghbashyan, Zara
År: 2013
Lärosäte: Kungliga tekniska högskolan

Mest lästa artiklar nu