Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The role of the entrepreneur in the international new venture – opening the black box

av Navid Ghannad

Titel: The role of the entrepreneur in the international new venture – opening the black box
Författare: Ghannad, Navid
År: 2013
Lärosäte: Högskolan i Halmstad

Mest lästa artiklar nu