Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Diffusa spänningar eller spännande tillväxt

Företagsledning i tider av snabb förändring

av Joakim Netz

Titel: Diffusa spänningar eller spännande tillväxt – Företagsledning i tider av snabb förändring
Författare: Netz, Joakim
År: 2013
Lärosäte: Mälardalens högskola

Mest lästa artiklar nu