Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Managerial Perceptions of the Cultural Distance Basis for Internationalization Decisions by Firms

Implications for ’Low-Tech’ Industries

av Goudarz Azar

Titel: Managerial Perceptions of the Cultural Distance Basis for Internationalization Decisions by Firms – Implications for ’Low-Tech’ Industries
Författare: Azar, Goudarz
År: 2013
Lärosäte: Sveriges lantbruksuniversitet

Mest lästa artiklar nu