Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Discursive Practices in Strategic Entrepreneurship

Discourses and the use of repertoires in two firms

av Linda Höglund

Titel: Discursive Practices in Strategic Entrepreneurship – Discourses and the use of repertoires in two firms
Författare: Höglund, Linda
År: 2013
Lärosäte: Örebro universitet

Mest lästa artiklar nu