Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Organizational identity construction in family businesses – a dualities perspective

av Börje Boers

Titel: Organizational identity construction in family businesses – a dualities perspective
Författare: Boers, Börje
År: 2013
Lärosäte: Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Mest lästa artiklar nu