Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Family Matters

Essays on Family Firms and Employment Protection

av Carl Magnus Bjuggren

Titel: Family Matters – Essays on Family Firms and Employment Protection
Författare: Bjuggren, Carl Magnus
År: 2013
Lärosäte: Linköpings universitet

Mest lästa artiklar nu