Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Design thinking as an enabler of innovation

Exploring the concept and its relation to building innovation capabilities

av Lisa Carlgren

Titel: Design thinking as an enabler of innovation – Exploring the concept and its relation to building innovation capabilities
Författare: Carlgren, Lisa
År: 2013
Lärosäte: Chalmers tekniska högskola

Mest lästa artiklar nu