Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation in Municipal Welfare Services

av Thomas Wihlman

Titel: Innovation in Municipal Welfare Services
Författare: Wihlman, Thomas
År: 2014
Lärosäte: Mälardalens Högskola

Mest lästa artiklar nu