Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation and transformation in the Swedish manufacturing sector, 1970–2007

av Karolin Sjöö

Titel: Innovation and transformation in the Swedish manufacturing sector, 1970–2007
Författare: Sjöö, Karolin
År: 2014
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu