Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Innovation as Creative Response

Determinants of Innovation in the Swedish Manufacturing Industry, 1970–2007

av Josef Taalbi

Titel: Innovation as Creative Response – Determinants of Innovation in the Swedish Manufacturing Industry, 1970–2007
Författare: Taalbi, Josef
År: 2014
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu