Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

A Manifesto for Anarchist Entrepreneurship

Provocative Demands for Change and the Entrepreneur

av Monika Wallmon

Titel: A Manifesto for Anarchist Entrepreneurship – Provocative Demands for Change and the Entrepreneur
Författare: Wallmon, Monika
År: 2014
Lärosäte: Uppsala universitet

Mest lästa artiklar nu