Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

The business model

Formation, description and definition

av Jon Williamsson

Titel: The business model – Formation, description and definition
Författare: Williamsson, Jon
År: 2014
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu