Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Inside the Box

Cultures of Innovation in a Mature Industry

av Yaqian Wang

Titel: Inside the Box – Cultures of Innovation in a Mature Industry
Författare: Wang, Yaqian
År: 2014
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu