Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

When Employees Leap to Self-Employment

Do Business Ideas, Occupations and Policy Matter?

av Frédérik Witte

Titel: When Employees Leap to Self-Employment – Do Business Ideas, Occupations and Policy Matter?
Författare: Witte, Frédérik
År: 2014
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu