Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Affective Motivation

Studies of its Importance for Entrepreneurial Activities

av Adesuwa Omorede

Titel: Affective Motivation – Studies of its Importance for Entrepreneurial Activities
Författare: Omorede, Adesuwa
År: 2014
Lärosäte: Luleå tekniska universitet

Mest lästa artiklar nu