Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Entrepreneurial Dynamics and Acquisitions of New Technology-Based Firms

av Jing Xiao

Titel: Entrepreneurial Dynamics and Acquisitions of New Technology-Based Firms
Författare: Xiao, Jing
År: 2014
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu