Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Managerial Ignorance: A Study of How Managers Organise for Creativity

av Stephan Schaefer

Titel: Managerial Ignorance: A Study of How Managers Organise for Creativity
Författare: Schaefer, Stephan
År: 2014
Lärosäte: Lunds universitet

Mest lästa artiklar nu