Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital Innovation and Changing Identities

Investigating Organizational Implications of Digitalization

av Daniel Nylén

Titel: Digital Innovation and Changing Identities – Investigating Organizational Implications of Digitalization
Författare: Nylén, Daniel
År: 2015
Lärosäte: Umeå universitet

Mest lästa artiklar nu