Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
– sprider kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretag

Digital Innovation

Orchestrating Network Activities

av Jesper Lund

Titel: Digital Innovation – Orchestrating Network Activities
Författare: Lund, Jesper
År: 2015
Lärosäte: Göteborgs universitet

Mest lästa artiklar nu